Historie lékárny

Krajinská lékárna patří mezi nejstarší lékárny nejen v Olomouci, ale i na celé Moravě. Nachází se ve východní části Horního náměstí, v části, která se až do minulého století nazývala Rybí trh. Vlastní dům nynější lékárny byl původně kupecký, později řemeslnický. Lékárna zde byla otevřena na císařský rozkaz roku 1571 lékárníkem Faustinem Primsem. Během dalších století lékárna střídala majitele a měnila názvy. V roce 1751 lékárnu koupil Jan Antonín Storch, který ji přestavěl a dal nový název "U černého orla". Roku 1766 dostala lékárna titul "Landschaftsapotheke Zum schwarzen Adler", lékárna zemských stavů moravských U černého orla. Tento nový název byl koncem 19. století nesprávně přeložen jako "Krajinská lékárna" a pod tímto názvem byla lékárna vedena až do roku 1950.

Roku 1778 koupil dům i lékárnu lékárník Josef Dismas Schrőtter. Schrőtterové spravovali lékárnu plných 145 let, zúčastňovali se také veřejného života a s jejich jmény je spojováno i řízení městských záležitostí. Jan Schrőtter byl propagátorem osvětlení svítiplynem a prosadil jeho zavedení do Olomouce, jeho bratr Antonín vynalezl červený fosfor, který způsobil převrat ve výrobě zápalek. Karel Schrőtter byl starostou města Olomouce a poslancem zemského sněmu. Schrőtterové lékárnu upravili a přestavěli v klasicistním slohu. Do dnešní doby je zachováno průčelí provedené čistým empírovým slohem. Poslední členka rodiny Schrőtterů prodala lékárnu v roce 1924 lékárníkovi Karlu Fuhrichovi, prvnímu českému majiteli této lékárny, který ji roku 1929 přestavěl podle návrhu architekta Klaudy Madlmayera. Celé přízemí bylo obloženo pískovcovými plotnami, do nichž jsou na rohu průčelí vytesána jména všech majitelů lékárny od jejího založení. Nad vchodem do domu je reliefní zobrazení patronů lékárníků Kosmy a Damiána. Vzhled nynějších uzavíracích dveřních křídel lékárny vyzdobených kruhovými reliéfy boha lékařství Aeskulapa a jeho dcery bohyně zdraví Hygiey je kopií původních dveří z roku 1852.

Po znárodnění přestává lékárna nést název Krajinská lékárna a přechází pod národní podnik Medika a následně se stává součástí Okresního ústavu národního zdraví.. Za dobu vlastnictví lékárny Lékárenskou službou došlo roku 1960 k další přestavbě prostor lékárny, při níž nebylo dotčeno průčelí ani horní patra domu. Lékárna byla současně rozšířena i do sousední budovy v Ostružnické ulici. Projekt úpravy vypracoval Ing. arch. Zdeněk Hynek za odborné spolupráce doc.PhMr. Vladimíra Smečky a PhMr. Slavoje Rozsypala, který byl v té době vedoucím lékárníkem. PhMr. Rozsypala vystřídal ve vedení lékárny PhMr. Vladimír Paták a následně PhMr. Magdalena Nakládalová. Po jejím odchodu do důchodu v roce 1988 se stala vedoucím lékárníkem PharmDr. Jarmila Popelková, která v červenci roku 1993 převzala lékárnu od Lékárenské služby do ekonomického pronájmu a vrátila jí název "Krajinská lékárna". Aby lékárna vyhovovala současným provozním a hygienickým požadavkům byla nutná další rekonstrukce a modernizace, ke které došlo po privatizaci lékárny PharmDr. Popelkovou roku 1996. Od roku 2004 je provozovatelem lékárny Krajinská s.r.o.

O lékárně
Historie lékárny
Elektronické recepty
Poukázky a platební karty
Zákaznická karta
Dárkové poukázky
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Kontakty
Nabídka kosmetiky
Nuxe
Vichy
La Roche-Posay
Avene
Klorane
A-Derma
Ducray
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
Krajinská lékárna Olomouc Horní náměstí 10
772 00 Olomouc
tel.: 585 223 081
krajinskalekarna@krolo.cz

Výdejna léčivých přípravků Štěpánov
Březecká 38
783 13 Štěpánov
tel.: 585 386 537
lekarnastepanov@krolo.cz